Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Radioaktivní akcesorické minerály granitoidů a jejich přeměny při metamorfních a alteračních pochodech
Název práce v češtině: Radioaktivní akcesorické minerály granitoidů a jejich přeměny při metamorfních a alteračních pochodech
Název v anglickém jazyce: Radioactive accessory minerals in granitoids and its changes during metamorphosis and alteration.
Klíčová slova: akcesorické minerály, uran, thorium, radioaktivita, granity, alterace
Klíčová slova anglicky: accessory minerals, uranium, thorium, radioactivity, granites, alteration
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Marek Tuhý, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 19.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: RNDr. Dobroslav Matějka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK