Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hranice autorského díla ve vizuálním umění
Název práce v češtině: Hranice autorského díla ve vizuálním umění
Název v anglickém jazyce: Limits of copyright in visual art
Klíčová slova: Autorské právo, autorské dílo, umělecké dílo, jedinečnost, tvůrčí činnost, vizuální umění, apropriace, estetika.
Klíčová slova anglicky: Copyright law, work of copyright, work of art, uniqueness, creativity, visual art, appropriation, aesthetics.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Irena Holcová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 19.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2016
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 08:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28 další část zkoušky v 9:15
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Oponenti: JUDr. Veronika Křesťanová, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK