Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv množství aspirované krve z CŽK v preanalytické fázi u biochemického stanovení hladiny kalia
Název práce v češtině: Vliv množství aspirované krve z CŽK v preanalytické fázi u biochemického stanovení hladiny kalia
Název v anglickém jazyce: The effect of the amount of aspirated blood from the CVC in the preanalytical phase of biochemical determination of serum potassium
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Renata Vytejčková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum a čas obhajoby: 25.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2015
Oponenti: RNDr. Hana Benáková, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Odborný konzultant:
Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. - přednosta Ústavu lékařské biofyziky 1. LF UK, lékař IV. interní kliniky ve VFN v Praze
prim. RNDr. Hana Benáková, MBA - primářka Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK VFN
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK