Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Histologické metody používané v diagnostice kolorektálního karcinomu.
Název práce v češtině: Histologické metody používané v diagnostice kolorektálního karcinomu.
Název v anglickém jazyce: Histological methods used in the diagnosis of colorectal cancer.
Klíčová slova: histologie, kolorektální karcinom
Klíčová slova anglicky: histology, colorectal cancer
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2014
Datum zadání: 16.03.2016
Datum a čas obhajoby: 21.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2016
Oponenti: PharmDr. Věra Josková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- vyhodnocení a sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- rešerše literárních pramenů
- zpracování literárních pramenů
- vyhodnocení a sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- bibliographic search
- processing of literary sources
- evaluation and writing of diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK