Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Patofyziologické aspekty u kriticky nemocných pacientů a jejich ovlivnění hormonální a nutriční podporou.
Název práce v češtině: Patofyziologické aspekty u kriticky nemocných pacientů a jejich ovlivnění hormonální a nutriční podporou.
Název v anglickém jazyce: Pathophysiological aspects of critically ill patients and its influencing with hormonal and nutritional support.
Klíčová slova: polytrauma, hormony, terapie
Klíčová slova anglicky: polytrauma, hormons, therapy
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2014
Datum zadání: 11.02.2016
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Oponenti: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- prostudování dané problematiky
- rešerše literárních pramenů
- třídění získaných informací
- sepsání DP
Seznam odborné literatury
- databáze Pub Med
- databáze WOS
- odborné články u školitele
Předběžná náplň práce
- prostudování dané problematiky
- rešerše literárních pramenů
- třídění získaných informací
- sepsání DP
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
- studying the topic
- bibliographic search
- sorting of this information
- writing of diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK