Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Study of the role of selected endocytosis regulators in the Wnt signalling pathway
Název práce v češtině: Analýza úlohy vybraných regulátorů endocytózy v signální dráze proteinu Wnt
Název v anglickém jazyce: Study of the role of selected endocytosis regulators in the Wnt signalling pathway
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Macůrková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2014
Datum zadání: 24.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: Mgr. Bohumil Fafílek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK