Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prp45 v regulaci exprese paralogních genů TUB1 a TUB3 v S. cerevisiae
Název práce v češtině: Prp45 v regulaci exprese paralogních genů TUB1 a TUB3 v S. cerevisiae
Název v anglickém jazyce: Regulation of S. cerevisiae TUB1 and TUB3 paralogous genes expression by Prp45
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Půta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2017
Oponenti: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
RNDr. Martina Hálová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK