Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Salts of heteroaromatic compounds for NLO
Název práce v češtině: Soli heteroaromatických sloučenin pro NLO
Název v anglickém jazyce: Salts of heteroaromatic compounds for NLO
Klíčová slova: Nelineární optika, 2,4-diamino-1,3,5-triazin, vibrační spektroskopie, strukturní analýza
Klíčová slova anglicky: Nonlinear optics, 2,4-diamino-1,3,5-triazine, vibrational spectroscopy, structural analysis
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2015
Oponenti: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Irena Matulková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Práce je věnována přípravě a charakterizaci nových krystalických fází s potenciálem pro NLO odvozených od vybraných heteroaromatických bází.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK