Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soukromé archivy – stopy minulosti v naší přítomnosti
Název práce v češtině: Soukromé archivy – stopy minulosti v naší přítomnosti
Název v anglickém jazyce: Private Archives – The Traces of Past in Our Present
Klíčová slova: Archiv, soukromý archiv, intimní historie, vzpomínka, minulost, přítomnost, budoucnost, čas, prostor, symptom, imaginace, odkaz
Klíčová slova anglicky: Archiv, personal archiv, intimate history, memory, past, present, future, time, space, symptom, imagination, reference
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat tématem uchovávání předmětů v průběhu života. Lidé si uchovávají různé předměty, které jim něco připomínají a ke kterým se ve své přítomnosti navracejí. Minulost si tak neustále připomínají a nelze se od ní nikdy odpoutat.
Klíčovými pojmy bude vzpomínka, fungování paměti, znak minulosti, zpřítomňování minulosti, čas, Gilles Deleuze a Marcel Proust.
Primární literaturou bude Tisíc Plošin a Proust a znaky, kde Deleuze hovoří o formování významu věcí skrze minulost. Čerpat budu také z článků Henriho Bergsona.
Hypotéza:Deleuzovy úvahy o formování významu věcí skrze minulsot obohatily sémiotiku ve smyslu, že umožnily porozumění utvřáření intimní historie života jedince.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK