Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Pojetí mlčení v raném díle Ludwiga Wittgensteina
Název práce v češtině: Pojetí mlčení v raném díle Ludwiga Wittgensteina
Název v anglickém jazyce: The concept of silence in Ludwig Wittgenstein’s early work
Klíčová slova: Wittgenstein, Tractatus, obrázková teorie, mlčení, Lakoff, experiencialismus, zeigen, sagen, Unsinn, metafora
Klíčová slova anglicky: Wittgenstein, Tractatus, picture theory, silence, Lakoff, experientialism, zeigen, sagen, Unsinn, metaphor
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Michal Ivan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Juraj Hvorecký, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zaobírá pojetím mlčení v raném díle Ludwiga Wittgensteina, konkrétně se zaměří na v díle vytyčenou hranici mezi jazykem a jeho nepřítomností na pozadí obrázkové teorie představené v Tractatus Logico-Philosophicus. Práce se soustředí na dvojí pojetí mlčení v rámci Traktátu: jednak na nepřítomnost jazykových jednotek jako výsledku nepřítomnosti jim odpovídajících jednotek ontologické reality a jednak na „zákaz“ promluvy v případě metajazykové úrovni. Obojí pojetí bude analyzováno v kontextu izomorfního vztahu mezi rovinou světa, myšlení a jazyka. Cílem práce je prozkoumat možné interpretační přístupy představené v sekundární literatuře, které umožní hlubší pochopení úlohy mlčení z hlediska reprezentační teorie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK