Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Věcněprávní zajištění dluhů v syndikovaném úvěrovém financování
Název práce v češtině: Věcněprávní zajištění dluhů v syndikovaném úvěrovém financování
Název v anglickém jazyce: In Rem Security Interests in Syndicated Loan Finance
Klíčová slova: syndikovaný úvěr, věcněprávní zajištění, agent pro zajištění
Klíčová slova anglicky: syndicated loan, in rem security interest, security agent
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.11.2014
Datum zadání: 18.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2015
Datum a čas obhajoby: 11.05.2015 16:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2015
Oponenti: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK