Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Inhibitory proteolytických enzymů motolic
Název práce v češtině: Inhibitory proteolytických enzymů motolic
Název v anglickém jazyce: Inhibitors of proteolytic enzymes of Trematodes
Klíčová slova: Inhibitor, peptidáza, motolice, serpin, cystatin
Klíčová slova anglicky: Inhibitor, peptidase, trematode, serpin, cystatin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 14.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Oponenti: RNDr. Jiří Salát, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace:

Proteolýza je proces, který hraje významnou roli u většiny živých organismů, včetně mnohobuněčných parazitů, jakými jsou i motolice. Za účelem udržení proteolytické rovnováhy v organismu je nezbytné, aby aktivitu proteolytických enzymů - peptidáz bylo možné kontrolovat. V regulačních procesech se mohou uplatňovat přirozené inhibitory produkované parazitem nebo jeho hostitelem. Inhibitory syntetické lze pak využít k cílené eliminaci parazita.

Hlavní cíl:
V navržené práci by měly být utříděny dosavadní poznatky související s přirozenými a syntetickými inhibitory motolic. Dílčí cíle této práce jsou:

1. Zpracovat dostupnou literaturu zaměřenou na klasifikaci a členění proteinových/syntetických inhibitorů s účinkem proti aktivitě peptidáz motolic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK