Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Využití NMR spektroskopie při strukturní analýze rostlinných metabolitů
Název práce v češtině: Využití NMR spektroskopie při strukturní analýze rostlinných metabolitů
Název v anglickém jazyce: Use of the NMR spectroscopy for structural analysis of the plant metabolites
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 09.12.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2016
Oponenti: PharmDr. Marcel Špulák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Měření NMR spekter
2) Strukturní analýza pomocí 1D a 2D NMR spekter
3) Literární rešerše
4) Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
CA, Reaxys, Odborné časopisy
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK