Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Larvální morfologie tribu Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) a její využití při studiu fylogeneze zlatohlávků.
Název práce v češtině: Larvální morfologie tribu Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) a její využití při studiu fylogeneze zlatohlávků.
Název v anglickém jazyce: Larval morphology of Goliathini (Coleoptera: Cetoniinae) and its contribution towards the understanding of the group's evolution.
Klíčová slova: Cetoniinae, Coleoptera, zlatohlávci, nedospělá stádia, fylogeneze
Klíčová slova anglicky: Cetoniinae, Coleoptera, immature stages, phylogeny, rose chafers
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Šípek, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Ondřej Kouklík - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Podčeleď zlatohlávkovitých brouků zahrunuje přibližně 4 tisíce druhů brouků, z nich se celá řada vyznačuje výrazným sexuálním dimorfismem ve velikosti a přítomností sekundárních pohlavních struktur, jako jsou různé rohy, zvětšená chodila, prodloužené tibie. Přesto, že jsou Goliathini, kterí zahrnují i jedny z největších brouků světa, velmi populární a chovatelsky relativně dostpupní, chybí relevatní informace o její fylogenezi či o nedospělých stadiích. Práce si klade za cíl vyhledat, popsat a pojmenovat základní formy a typy larválních morfologických struktur. Tyto data pak interpretovat v rámci fylogenetického kontextu skupiny. pojmenovat základné ekologické a evoluční trendy morfogeneze jednotlivých struktur.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The subfamily cetoniinae contains approximately 4000 species of beetles and the majority of them exhibit distinct sexual dimorphism (either in size or in the presence of distinct socondary structures). Althought the goup is extremely popular among amateur entomologist and insects breeders, the immatures stages as well as the phylogeny of the group remains covered with mistery. The main aim of the work is to identify, describe and list the larval morphological features and to place the collected informations into phylogenetic context.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK