Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rekombinace mezi genem a pseudogenem pro glukocerebrosidasu jako mechanismus vzniku mutací u Gaucherovy choroby
Název práce v češtině: Rekombinace mezi genem a pseudogenem pro glukocerebrosidasu jako mechanismus vzniku mutací u Gaucherovy choroby
Název v anglickém jazyce: Recombination between the gene and pseudogene for glucocerebrosidase as a mechanism of mutation generation in Gaucher disease
Klíčová slova: Gaucherova choroba, glukocerebrosidasa, pseudogen, genová konverze, rekombinace, rekombinantní alely
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: MUDr. Martin Hřebíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2015
Oponenti: RNDr. Michaela Schierová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Václav Vopálenský, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Gaucherova choroba je nejběžnější glykosfingolipidózou, autosomálně recesivně dědičným lysosomálním onemocněním způsobeným střádáním glukosylceramidu v lysosomálním kompartmentu v deficitu enzymu glukocerebrosidasy. Část pacientů s Gaucherovou chorobou nese komplexní alely, u kterých se předpokládá, že vznikly rekombinací mezi genem a pseudogenem pro glukocerebrosidasu. Předpokládá se, že většina těchto tzv. „ rekombinantních“ alel vzniká genovou konverzí při nehomologní rekombinaci mezi genem a pseudogenem. Cílem práce bude zhodnotit dostupnou literaturu o roli rekombinace mezi geny a jejich odpovídajícími pseudogeny při vzniku lidských onemocnění, dále frekvenci rekombinantních alel v různých populacích. Dalším cílem bude popis technických úskalí při identifikaci rekombinací mezi genem a pseudogenem pro glukocerebrosidasu a navrhnout metody pro vyšetření těchto rekombinací pomocí technik masivně paralelního sekvenování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK