Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metody hodnocení kvality spánku: Pittsburský index kvality spánku a Manningův index
Název práce v češtině: Metody hodnocení kvality spánku: Pittsburský index kvality spánku a Manningův index
Název v anglickém jazyce: Methods of evaluating sleep quality: Pittsburgh Sleep Quality Index and Manning ratio
Klíčová slova: Pittsburský index kvality spánku, Epwortská škála spavosti, chronotyp, spánek, poruchy spánku, Manningův index, poměr druhého a čtvrtého prstu
Klíčová slova anglicky: Pittsburgh Sleep Quality Index, Epworth Sleepiness Scale, chronotype, sleep, sleep disorders, Manning ratio, second to fourth digit ratio
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Brůžek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 02.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: RNDr. Vladimír Blažek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Předběžná náplň práce
Poruchy spánku a bdění jsou širokou diagnostickou jednotkou, pro svoji vysokou prevalenci zasahují ohromné množství lidí. Obecně lze prohlásit, že poruchy spánku představují narušení kvality a potažmo kvantity spánku. Diagnostice a léčbě poruch spánku se věnuje obor spánková medicína. Pro potřeby spánkové medicíny se vyvíjí diagnostické metody, tyto metody je však nutné neustále evaluovat a validovat.
Následující práce se pokouší nahlížet na poruchy spánku antropologickým úhlem pohledu. První část práce definuje, co je spánek a ve stručnosti se dotýká problematiky poruch spánku. Kvantitativní část práce se pak zaměřuje na aplikaci české verze Pittsburského indexu kvality spánku a dále se věnuje vztahu Manningova indexu (poměru druhého a čtvrtého prstu ruku) a spánku.
Výzkumný soubor tvořilo 132 probandů, přičemž polovinu z nich (n = 66) představovali pacienti léčící se s poruchou spánku, druhou polovinu (n = 66) kontrolní soubor.
Bylo zjištěno, že česká verze Pittsburského indexu kvality spánku představuje validní a reliabilní nástroj pro hodnocení kvality spánku. Česká verze však vykazovala některé nestandardní vlastnosti dělícího skóre. Dále byl pozorován slabý vztah Manningova indexu a tendence k ranním chronotypů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK