Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida)
Název práce v češtině: Využití cytogenetických metod v taxonomii pavoukovců (Arachnida)
Název v anglickém jazyce: Use of cytogenetical methods in taxonomy of Arachnida (Arachnida)
Klíčová slova: pavoukovci, taxonomie, cytogenetické metody, variabilita, karyotypy, chromozomy, pohlavní chromozomy
Klíčová slova anglicky: Arachnida, taxonomy, cytogenetic methods, variability, karyotypes, chromosomes, sex chromosomes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. František Šťáhlavský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: RNDr. Martina Johnson Pokorná, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce by měla zahrnovat přehled cytogenetických metod použitých u vybraných řádů pavoukovců (pavouci, štíři, sekáči, štírci, bičovci, štírenky). Zároveň práce zahrne souhrnné porovnání variability zjištěných cytogenetických charakteristik a srovnání s druhovou diverzitou a morfologickou variabilitou jednotlivých řádů pavoukovců. Důležitou součástí práce navíc bude úvaha o možnosti využití cytogenetických markerů v taxonomii různých skupin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK