Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha imunitního systému v rozvoji obezity a jejích metabolických komplikací
Název práce v češtině: Úloha imunitního systému v rozvoji obezity a jejích metabolických komplikací
Název v anglickém jazyce: The role of immune system in development of obesity and derived metabolic complications
Klíčová slova: Obezita, adipokiny, cytokiny, imunitní systém, tuková tkáň, inzulínová rezistence
Klíčová slova anglicky: Obesity, adipokines, cytokines, immune system, adipose tissue, insulin resistance
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kristina Bardová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2014
Datum zadání: 27.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2015
Oponenti: Mgr. Anna Cinkajzlová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Práce bude pojednávat o buňkách imunitního systému v tukové tkáni a změnách v jejich složení a funkci během zánětu, který doprovázi obezitu indukovanou příjmem potravy s vysokým obsahem tuků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theme of this bachelor´s thesis is involvement of immune system cells in inflammation of adipose tissue and changes in their composition and function during inflammation connected to high-fat-diet induced obesity.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK