Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zlo v Platónově dialogu Timaios
Název práce v češtině: Zlo v Platónově dialogu Timaios
Název v anglickém jazyce: Evil in Plato's Timaeus
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.11.2014
Odevzdaná/finalizovaná: ne
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je dvojí tematizace zla v Platónově dialogu Timaios. První tematizaci nalezneme v pasážích 30a, 52d–53b, 69b. V těchto pasážích je zlo uchopeno především jako nedokonalost, která úzce souvisí s původní neuspořádaností uspořádávané demiurgem. Druhá tematizace zla se objevuje v pasážích věnovaných osudům lidských a zvířecích duší (42a3–b2, 42b4–d2, 42d3–e4). V nich se naopak zlo jeví jako cosi způsobené samopohybem duší.
Cílem bakalářské práce je představit hlavní interpretace těchto tematizací v moderním platónském bádání a pokusit se odpovědět na následující otázky: Jaký je vztah těchto dvou tematizací? Popisují tyto dvě tematizace pouze dva různé přístupy ke zlu, dva odlišné „druhy“ zla, nebo dvě příčiny zla? Jakou roli má takto chápané zlo v krásném a dobrém celku demiurgem uspořádaného světa?
Bakalářská práce se soustředí především na dialog Timaios, ostatní Platónova díla budou zohledněna pouze v nezbytně nutné míře, stejně jako recepce této tematiky v pozdějším antickém platonismu.
Seznam odborné literatury
BURNET, J. Platonis Opera: Volume IV: Clitopho, Respublica, Timaeus, Critias. Oxford: Oxford University Press, 1922
CHERNISS, H. The Sources of Evil According to Plato in Proceedings of the American Philosophical Society Vol. 98, No. 1 (Feb. 15, 1954), pp. 23-30. Philadeplhia: American Philosophical Society, 1954
CHILCOTT, C. M. The Platonic theory of evil in The Classical Quarterly, Vol. 17, No. 1. (Jan., 1923), pp. 27-31. The Cassical Association, 1923
CORNFORD, F. M. Plato's Cosmology. London: Kegan Paul, 1937
EASTERLING, H. J. Rewiev: Evil in Plato: Die Vernunft und das Problem des Bösen im Rahmen der platonischen Ethik und Metaphysik by Fritz-Peter Hager in The Classical Review, New Ser., Vol. 14, No. 3. (Dec., 1964), pp. 261-262.The Classical Association, 1964
HOFFLEIT, H. B. An Un-Platonic Theory of Evil in Plato in The American Journal of Philology, Vol. 58, No. 1. (1937), pp. 45-58. The John Hopkins University Press, 1937
MELDRUM, M. "Plato and the Arche Kakon," in The Journal of Hellenic Studies 70 (1950)
NIGHTINGALE, A. "Plato on the Origins of Evil," Ancient Philosophy 16, no. 1
PLATO. Timaeus, trans. with introduction by Donald J. Zeyl. Indianapolis/Cambridge: Hacket Publishing Company, 2000
PLATÓN. Timaios, přel. František Novotný. Praha: Oikoymenh, 2008
TAYLOR, A. E. A Commentary on Plato’s „Timaeus.“. Oxford: Clarendon Press, 1928
VLASTOS, G. The Disorderly Motion in Timaeus in The Classical Quarterly, Vol. 33, No. 2. (Apr., 1939), pp. 71-83. The Classical Association, 1939
WOOD, J. L. Is There an Archê Kakou in Plato? in The Review of Metaphysics; Dec 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK