Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aktuální problémy Evropské unie
Název práce v češtině: Aktuální problémy Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Actual Problems of European Union
Klíčová slova: Evropská unie, ekonomická integrace, eurozóna
Klíčová slova anglicky: European Union, economics integration, eurozone
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milena Tichá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2014
Datum zadání: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 22.05.2017 08:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomant se ve své práci zaměří na charakteristiku a rozbor vybraných aktuálních ekonomických problémů řešených v rámci evropské unie. Zejména na problémy v eurozóně.
Seznam odborné literatury
KLAUS, Václav. Evropa Václava Klause. Praha: Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-1239-0.
KLAUS, Václav. Evropská integrace bez iluzí. Praha: Knižní klub, 2011. ISBN 978-80-242-3326-0.
DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace, od národních měn k Euru. Praha: Beck, 2008 ISBN 978-80-7400-076-8.
HOBZA, Alexandr. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: Beck, 2009 ISBN 978-80-7400-122-2.
PLKOVÁ, Božena; ABRHÁM, Josef; HELÍSEK, Mojmír. Česká republika a EU. Praha: Krigl, 2010
ISBN 978-80-86912-39-4.
Předběžná náplň práce
1. Charakteristika Evropské unie a jejích hlavních cílů.
2. Vymezení klíčových problémů, které jsou v rámci Evropské unie řešeny.
3. Nejdůležitější problémy eurozóny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Charakterization of the European Union and its main objectives.
2. Demarcation of main issues solved in European Union.
3. The most important issues of Eurozone.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK