Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Úloha neurogeneze ve vzniku epilepsie a epileptických komorbidit.
Název práce v češtině: Úloha neurogeneze ve vzniku epilepsie a epileptických komorbidit.
Název v anglickém jazyce: Role of neurogenesis in development of epilepsy and epileptic co-morbidities.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2014
Datum zadání: 01.12.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Zdeňka Bendová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Produkce nových neuronů z proliferujících progenitorových buněk je v mozku savců zachována po celou dobu života a je významnou podmínkou normálního fungování mozku. Změny neurogeneze se podílejí na vzniku některých poruch nervového systému například epilepsie či psychatrických onemocnění. Experimentální studie naznačují možné spojení mezi poruchami neurogeneze a změnami chování v epileptickém mozku. I když epilepsie začíná u 50% pacientů v dětství a výskyt některých psychatirických problémů, zejména deprese, je vyšší u dětských pacietů s epilepsií, než u ostatní populace, je tato problematika studována především u dospělých jedinců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Production of new neurons from stem/proliferating cells in the mammalian brain is maintained all through life and is closely associated with formation of memory as well as other behavioral functions. In mature brain, changes in neurogenesis play critical role in development of some neuropsychatric diseases like epilepsy, depression, anxiety and others. Even though in 50% of patients epilepsy starts early in life, possible association between impairment of neurogenesis seen in epileptic brain and occurrence of psychiatric diseases is studied only in adult brain.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK