Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologické determinanty klonálního růstu rostlin
Název práce v češtině: Ekologické determinanty klonálního růstu rostlin
Název v anglickém jazyce: Ecological determinants of plant clonal growth
Klíčová slova: klonální rostliny, plasticita, úživnost, světlo, velikost, foraging response, stolon, rhizom, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Brachypodium pinnatum, Fragaria vesca, Stellaria holostea
Klíčová slova anglicky: clonal plants, plasticity, carrying capacity, light, size, foraging response, stolon, rhizome, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Brachypodium pinnatum, Fragaria vesca, Stellaria holostea
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 11.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2016
Oponenti: RNDr. Vít Latzel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úkolem je zjistit, zda trvání a tvorba funkčního klonálního propojení ramet má environmentální a ekologické determinanty. Jako modelový druh bude použit jahodník obecný a výzkum bude probíhat v přirozených i experimentálních podmínkách.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK