Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv vyšší nadmořské výšky na úspěšnost střelby v biatlonu
Název práce v češtině: Vliv vyšší nadmořské výšky na úspěšnost střelby v biatlonu
Název v anglickém jazyce: The influence of high altitude on shooting efficiency of biathletes.
Klíčová slova: Zbraň, střelba vleže, střelba vstoje, rychlost střelby, klidová střelba, střelba po zatížení, výkonnost.
Klíčová slova anglicky: Rifle, shooting in prone position, shooting in standing position, rest shooting, load shooting, performance.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Josef Dovalil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 10.11.2014
Datum a čas obhajoby: 31.03.2015 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2015
Oponenti: doc. PaedDr. Martin Pupiš, Ph.D.
  doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jiří Suchý, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce bude experimentální testování biatlonistů ve vyšší nadmořské výšce a v nížině, přičemž testovanými parametry budou úspěšnost střelby, rychlost střelby a čas běhu v dané intenzitě zatížení. Dále bude disertační práce doplněna o analýzu úspěšnosti střelby nejlepších účastníků světových biatlonových soutěží ve vyšší nadmořské výšce a v nížině a také bude vyhodnoceno, zda se liší úspěšnost střelby elitních biatlonistek ve vyšší nadmořské výšce oproti střelbě biatlonistů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of the dissertation will be an experimental tests of biathletes in high altitude and in lowland. The testing parameters will be shooting efficiency, shooting rate and running time in the determinated load. The results of dissertation will be added by analysis of shooting efficiency of elite biathletes in world competitions in high altitude and in lowland. One purpose will be comparision of shooting efficiency of elite women's biathletes and men's biathletes in high altitude.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK