Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právo na informace o platech a odměnách zaměstnanců veřejné správy
Název práce v češtině: Právo na informace o platech a odměnách zaměstnanců veřejné správy
Název v anglickém jazyce: Right to obtaining information on salaries and bonuses of employees in public administration bodies
Klíčová slova: právo na informace; právo na soukromí; test proporcionality
Klíčová slova anglicky: right to information; right to privacy; test of proportionality
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Korbel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 10.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.05.2016
Datum a čas obhajoby: 18.05.2016 12:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK