Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sverge - A Flexible Tool for Comparing & Merging
Název práce v češtině: Sverge - Flexibilní nástroj pro porovnávání a slučování
Název v anglickém jazyce: Sverge - A Flexible Tool for Comparing & Merging
Klíčová slova: vizualizace, změny, dvoucestný, trojcestný, soubory, adresáře, modulární, rozšiřitelný
Klíčová slova anglicky: visualisation, differences, 2-way, 3-way, files, directories, modular, extensible
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2014
Datum zadání: 10.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.11.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: Mgr. Jan Beneš
 
 
 
Zásady pro vypracování
The goal of this thesis is to design and implement a tool that will enable users to effortlessly compare and merge different revisions of program source codes or entire revisions of an application project. The tool should support merging both two (2-way) and three (3-way) different revisions of files and/or directories. The tool should be easily extensible with plugins when a different or more specific functionality is needed, and should provide both GUI and console-oriented user interfaces. Namely, the console interface should allow integration with a selected popular versioning system toolset, the GUI should focus on common user workflows and allow for intuitive visualization of the differences between compared files, merging of files and directories, and in general easy resolving of version conflicts. The implemented tool should work at least on current desktop versions of Microsoft Windows operating system.
Seznam odborné literatury
* A 3-way Merging Algorithm for Synchronizing Ordered Trees, Tancred Lindholm
http://www.cs.hut.fi/~ctl/3dm/thesis.pdf

* Comparing and Merging Files, David MacKenzie, Paul Eggert, and Richard Stallman
http://www.cs.utah.edu/dept/old/texinfo/diff/diff_toc.html#SEC1

* An O(ND) Difference Algorithm and Its Variations∗, EUGENE W. MYERS
http://www.xmailserver.org/diff2.pdf

* A Formal Investigation of Diff3, Sanjeev Khanna, Keshav Kunal, and Benjamin C. Pierce
http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/papers/diff3-short.pdf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK