Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Harmonicka analyza v konecne charakteristice
Název práce v češtině: Harmonicka analyza v konecne charakteristice
Název v anglickém jazyce: Harmonic analysis in finite characteristic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Somberg, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Lze formulovat jako bakalarskou i diplomovou ci disertacni praci.
Seznam odborné literatury
Bude upresnen pri detailnim vyberu tematu.
Předběžná náplň práce
Cilem prace je studium zakladnich aspektu harmonicke analyzy
v pripade konecnych grup Lieova typu, mj., spletajicich zobrazeni,
jejich reseni, atp.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is the study of basic aspects of harmonic
analysis in the case of finite groups of Lie type, i.e., intertwining
maps, the space of their solutions, etc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK