Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulární mechanismy vzniku drogových závislostí
Název práce v češtině: Molekulární mechanismy vzniku drogových závislostí
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms engaged in the development of drug addiction
Klíčová slova: nucleus accumbens, ventrální tegmentální oblast, dopamin, GPCR, ΔFosB
Klíčová slova anglicky: nucleus accumbens, ventral tegmental area, dopamine, GPCR, ΔFosB
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2014
Datum zadání: 12.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Oponenti: Mgr. Vladimír Nerandžič, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat popisem molekulárních mechanismů, které jsou podkladem vzniku drogových závislostí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will describe molecular mechanisms engaged in the development of drug addiction.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK