Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešení úpadku dlužníka oddlužením
Název práce v češtině: Řešení úpadku dlužníka oddlužením
Název v anglickém jazyce: The solution of insolvency of a debtor by his discharge
Klíčová slova: insolvenční řízení úpadek oddlužení
Klíčová slova anglicky: insolvency proceedings bankruptcy discharge
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Pohl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2016
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 12:00
Místo konání obhajoby: míst. 229 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK