Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nesporná řízení ve věcech nezletilých dětí
Název práce v češtině: Nesporná řízení ve věcech nezletilých dětí
Název v anglickém jazyce: Uncontested proceedings in cases involving minors
Klíčová slova: Mezinárodní únosy dětí Nejlepší zájem dítěte Péče soudu o nezletilé Řízení ve věcech mezinárodních únosů dětí
Klíčová slova anglicky: International child abduction, Best interest of the child, Court custody of minors, Proceedings in cases of international child abduction
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.05.2015
Datum a čas obhajoby: 11.05.2015 09:30
Místo konání obhajoby: 229
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK