Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dědění ze zákona
Název práce v češtině: Dědění ze zákona
Název v anglickém jazyce: Intestate Succession
Klíčová slova: Dědění ze zákona Dědické třídy
Klíčová slova anglicky: Intestate Succession Inheritance Classes
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.01.2016
Datum a čas obhajoby: 18.01.2016 10:40
Místo konání obhajoby: míst. 131 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:30.11.2015
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2016
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK