Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Podnikatelský záměr založení golfové akademie
Název práce v češtině: Podnikatelský záměr založení golfové akademie
Název v anglickém jazyce: Business plan of founding a golf academy
Klíčová slova: Živnostenské podnikání, analýza konkurence, matice SWOT, marketingový mix
Klíčová slova anglicky: Trade business, analysis of competitors, SWOT analysis, marketing mix.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2014
Datum zadání: 05.11.2014
Datum a čas obhajoby: 16.01.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2017
Oponenti: PhDr. Libor Flemr, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
Teoretická část: Golf v ČR a ve světě
Metodologie
Praktická část
Závěry a prognóza dalšího vývoje
Seznam odborné literatury
Čáslavová E.: Management a marketing sportu
Novotný J.: Sport v ekonomice
Štědroň B.: Prognostické metody a jejich aplikace
Štědroň B.: Technologické prognózy a telekomunikace
Předběžná náplň práce
Cílem práce je zpracování podnikatelského plánu pro založení golfové akademie v oblasti Praha-východ a sestavení uceleného systému tréninků pro všechny věkové kategorie bez ohledu na výkonost. Informace získané z níže uvedených metod by měli pomoci k zásadnímu rozhodnutí, zdali se vyplatí investovat do tohoto podnikatelského záměru čas a peníze.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this disertation is to formulate a business plan of establishment of a golf school in Prague-East and compilation of a comprehensive systém of trainings for all age groups and whether it is viable to implement this business plan in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK