Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Celulitida jako sociální fenomén: Analýza českého tisku
Název práce v češtině: Celulitida jako sociální fenomén: Analýza českého tisku
Název v anglickém jazyce: Cellulite as a social phenomenon: Analysis of Czech print
Klíčová slova: celulitida, sociální fenomén, konstrukt, český tisk, analýza, gender, kvantitativní analýza, kvalitativní analýza, pomerančová kůže, média, reklama, skrytá reklama, ideál krásy, nemoc, vada na kráse
Klíčová slova anglicky: cellulite, social phenomenon, construct, Czech press, analysis,gender, quantitative analysis, qualitative analysis, skin like an orange, media, advertising, hiden advertising, beauty ideal, illness, defect of the beauty
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na výzkum historie vzniku představy o celulitidě jako nemoci v českém tisku a její konstruování v současnosti. Zabývá se rozvojem a medializací této představy, díky které se z běžného fyziologického faktu, který zde byl vždy, stala nemoc. V rámci diplomové práce budu zkoumat nakolik je celulitida konstruktem, vytvořeným reklamním průmyslem, zneužívajícím a podporujícím normativní představy o ideálním ženském těle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK