Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Název práce v češtině: Ženy migrantky jako aktivní občanky
Název v anglickém jazyce: Migrant women as active citizens
Klíčová slova: Migrace, integrace, gender, migrantky, narativní vyprávění, životní příběhy, občanství, aktivní občanství, veřejný život, privátní sféra, občanská angažovanost, participace
Klíčová slova anglicky: Migration, integration, gender, migrant women, life – story telling, citizenship, active citizenship, public life, private sphere, civic engagement, participation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 12.03.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. Zuzana Uhde, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V diplomové práci budu zkoumat za použití metody epizodických vyprávění, jakým způsobem se ženy-migrantky, které žijí v České republice, ale nemají doposud uděleno české státní občanství, podílejí na veřejném životě a participují na rozvoji občanské společnosti hostitelské země. V diplomové práci budu vycházet z postmoderního liberálního pojetí občanství jako dynamické kategorie, které dekonstruuje esencialistické pojetí občanství tak, jak je prezentováno např. v české legislativě. V práci budu dále reflektovat feministické teorie a koncepty vztahující se k pojetí občanství a participace žen – migrantek v občanské společnosti.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK