Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži
Název práce v češtině: Budova 18, rue Bonaparte: Místo paměti a jeho význam pro Čechy žijící v Paříži
Název v anglickém jazyce: The building at 18, rue Bonaparte: The place of memory and its meaning for the Czechs living in Paris
Klíčová slova: Migrace, integrace, místa paměti, antropologická místa, kolektivní a individuální paměť, identita (etnicita), domov.
Klíčová slova anglicky: Migration, integration, places of memory, anthropological places, collective and individual memory, identity (ethnicity), homeland.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2014
Datum a čas obhajoby: 14.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:12.11.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.04.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK