Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchy na spinální rehabilitační jednotce
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s poraněním míchy na spinální rehabilitační jednotce
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with spinal cord injury in the spinal rehabilitation unit.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2014
Datum zadání: 11.05.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:01.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: MUDr. Karolína Bílková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK