Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj bioanalytické metody pro stanovení nových potenciálních léčiv odvozených od thiosemikarbazonu v biologickém materiálu
Název práce v češtině: Vývoj bioanalytické metody pro stanovení nových potenciálních léčiv odvozených od thiosemikarbazonu v biologickém materiálu
Název v anglickém jazyce: Development of a bioanalytical method for the determination of novel drug candidates derived from thiosemicarbazone in a biological material
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ján Stariat, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2014
Datum zadání: 03.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.11.2014
Datum a čas obhajoby: 18.03.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Teoretické seznámení s řešenou problematikou a dostupnými literárními zdroji
2. Provedení literární rešerše
3. Experimentální práce
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce     
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:Venn F.R.: Principles and Practise of Bioanalysis, Taylor & Francis, New York 2000.

Kazakevich Y., Lobrutto R.: HPLC for Pharmaceutical Scientists,Wiley, Hoboken 2007.
Snyder L.R., Kirkland J.J, Glajch J.L.: Practical HPLC Method Development, Wiley-Interscience, New York 1997.
Chromatografické a farmaceutické časopisy (Journal of Chromatography, Journal of Separation Science, Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Biomedical Chromatography atd.)
Databáze dostupné na internetu (Science Direct, Pub Med a jiné).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK