Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z optiky pro elektronickou sbírku
Název práce v češtině: Řešené úlohy z optiky pro elektronickou sbírku
Název v anglickém jazyce: Solved Problems in Optics for Electronic Collection
Klíčová slova: optika, vlnová optika, elektronická sbírka, řešené úlohy, sbírka úloh
Klíčová slova anglicky: optics, wave optics, electronic collection, solved problems, problem collection
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2014
Datum zadání: 04.11.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.11.2014
Datum a čas obhajoby: 24.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:19.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2015
Oponenti: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
2. Zmapovat tematickou oblast optika z hlediska výuky na ZŠ a SŠ se zaměřením na typy úloh, které jsou v jednotlivých partiích řešeny.
3. Ve spolupráci s vedoucí práce vytipovat z dostupné literatury zadání vhodných úloh, které dobře ilustrují příslušné fyzikální zákony z vybrané oblasti optiky.
4. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků tak, aby vytvořené úlohy odpovídaly konceptu Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky na serveru KDF a mohly být v této sbírce publikovány.
Seznam odborné literatury
Základoškolské a středoškolské učebnice a sbírky příkladů
Malý P.: Optika, Nakladatelství Karolinum, Praha 2008
Štrba A.: Optika (Všeobecná fyzika 3), Alfa a SNTL, Bratislava a Praha 1979
Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. Český překlad VUTIUM Brno, 2007
Další materiály dle pokynů vedoucí práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK