Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Praktické datové struktury
Název práce v češtině: Praktické datové struktury
Název v anglickém jazyce: Practical data structures
Klíčová slova: cache-oblivious algoritmy, datové struktury, slovníky, vyhledávací stromy
Klíčová slova anglicky: cache-oblivious algorithms, data structures, dictionaries, search trees
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Oponenti: RNDr. Martin Babka
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je nalezení datových struktur pro množiny, uspořádané množiny a slovníky, které se chovají efektivně na současném reálném hardwaru. To by mělo zahrnovat především průzkum interakce datových struktur s paměťovou hierarchií tvořenou hlavní pamětí a jednou či několika úrovněmi cache, případně také interakce s prediktorem skoků. Na základě tohoto průzkumu by měly být navrženy úpravy, které činnost struktur zfektivní.
Seznam odborné literatury
Pfaff, Ben: Performance Analysis of BSTs in System Software. Department of Computer Science, Stanford University.

Demaine, Erik: Advanced Data Structures (Lecture Notes). Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK