Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stav zásobení jodem u těhotných diabetiček
Název práce v češtině: Stav zásobení jodem u těhotných diabetiček
Název v anglickém jazyce: Iodine status among pregnant diabetic women
Klíčová slova: jodurie, tyreopatie, diabetes mellitus, gestační DM, pregestační DM
Klíčová slova anglicky: UIC, thyroid disease, diabetes mellitus, gestational DM, pregestational DM 
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:18.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Hlavatá, K. (2013, April 4). DDD sodíku. Retrieved fromhttp://www.vimcojim.cz/cs/spotrebitel/poradna/jak-jist-dietne/DDD-sodiku__s625x7674.html
Hronek, M. (2004). Výživa ženy v obdobích těhotenství a kojení. Praha, Czechia: Maxdorf.
Jiskra, J. (2012). Choroby štítné žlázy v graviditě In Medicína pro praxi: Mezioborové přehledy, 9(5), 2012, (pp. 233-237). Retrieved fromhttp://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2012/05/08.pdf
Jiskra, J. (2014). Poruchy štítné žlázy: Praktický přehled nejen pro laickou veřejnost (2th. ed.). Praha, Czechia: Mladá fronta.
Límanová, Z., Laňková, J., & Zamrazil, V. (2008). Funkční poruchy štítné žlázy: Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře (1st. ed.). Praha, Czechia: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Mach, I. (2012). Doplňky stravy: jaké si vybrat ve sportu i v každodenním životě (1st ed.). Praha, Czechia: Grada Publishing
Maňasková, D. (2011, April 4). Štítná žláza [Web log message]. Retrieved fromhttp://medicinman.cz/?p=nemoci-sympt/stitna-zlaza
Markalous, B., & Gregorová, M. (2003). Nemoci štítné žlázy: Otázky a odpovědi pro pacienty a jejich rodiny (1st. ed.). Praha, Czechia: Triton.
Plecová, M. (2007). FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (master’s thesis, Masaryk University, Brno, Czechia). Retrieved from is.muni.cz/th/78160/prif_m/Fyziologie_a_patofyziologie_stitne_zlazy.txt
Potluková, E.,Vítková, H., & Límanová, Z. (2014). Individuální přístup k pacientům při léčbě hypotyreózy In Diabetologie - Metabolismus - Endokrinologie – Výživa, 17(2), 85-90. Retrieved fromhttp://www.tigis.cz/images/stories/DMEV/2014/02/07_potlukova_dmev_2-14.pdf
Rokyta, R., Franěk, M., Kříž, N., Paul, T., Pekárková, I., Pometlová, M., … Yamamotová, A. (2008). Fyziologie (2th. ed.). Praha, Czechia: ISV nakladatelství.
Shahbazian, H., Shahbazian, N., Rahimi Baniani, M., Yazdanpanah, L., & Latifi, S. M. (2013). Evaluation of thyroid dysfunction in pregnant women with gestational and pre-gestational diabetes. Pakistan Journal of Medical Sciences, 29(2), 638–641.
Silbernagl, S., & Zelinger, P. (1993). Atlas fyziologie člověka (2th. ed.). Praha, Czechia: Grada.
Springer, D. (2009). Vyšetrování poruch štítné žlázy v tehotenství a stanovení referencních intervalu užívaných laboratorních tyroidálních markeru (doctoral dissertation, Charles University, Praha, Czechia). Retrieved fromhttp://ckis.cuni.cz/F/?func=direct&doc_number=001442995&local_base=CKS01&format=999
Szabó, M. (2013). Štítná žláza a diabetes mellitus z pohledu diabetologa In Medicína pro praxi: Přehledové články, 10 (2), 2013, (pp. 54-56). Retrieved fromhttp://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2013/02/03.pdf
Šípová, D. (2012). Léčba hypotyreózy a hypertyreózy v těhotenství a jejich následky pro plod (master’s thesis, Charles University, Praha, Czechia). Retrieved fromhttps://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/117908/?lang=en
Vitacolonna, E.,Lapolla, A., Nenno, B., Passante, A., Bucci, I., Giuliani, C. … Napolitano, G. (2012). Gestational Diabetes and Thyroid Autoimmunity. International Journal of Endocrinology.Retrieved from:http://www.hindawi.com/journals/ije/2012/867415/
Vítková, H., & Jiskra, J. (2014). Tyreopatie v perimenopauze a seniu. Klimakterická medicína, 19(4/2014), 12-18.
Vokurka, M. et al. (2012). Patofyziologie pro nelékařské směry (3th. ed.). Praha, Czechia: Karolinum.
WHO (2013). Urinary iodine concentrations for determining iodine status deficiency in populations. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Retrieved fromhttp://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85972/1/WHO_NMH_NHD_EPG_13.1_eng.pdf
Wikimedia (2008). Bilateral exopthalmus [online]. Retrieved from: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Bilateral_exophthalmos.jpg
Wikiskripta (2015). Endokrinologie: Hypotyreóza. Retrieved fromhttp://www.wikiskripta.eu/index.php/Hypotyre%C3%B3za
Zamrazil, V., & Čeřovská, J. (2014). Jod a štítná žláza: Optimální přísun jodu a poruchyz jeho nedostatku. Retrieved from:http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/JOD/Jod_a_stitna_zlaza.pdf
Zamrazil, V., & Vondra, K. (2007). Štítná žláza a diabetes In Medicína pro praxi: Přehledové články, 9 (6), 2007, (pp. 268-272). Retrieved from http://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/06/04.pdf
Předběžná náplň práce
Cíl: Cílem praktické části práce bylo analyzovat koncentraci jodu v moči (jodurii)
a její vztah k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům v krvi u gravidních diabetiček ve druhém nebo třetím trimestru těhotenství.
Metodika: Vyšetřeno bylo 163 těhotných žen, které měly gestační nebo pregestační DM, v druhém nebo třetím trimestru těhotenství. Já jsem dále pracovala se 154 ženami. Současně byly stanoveny sérové protilátky proti tyreoidální peroxidáze (TPOAb) a thyreoglobulinu (TgAb), štítnou žlázu stimulující hormon (TSH), volný tyroxin (FT4) a volný trijodtyronin (FT3).
Výsledky: Medián jodurie byl 91,15 ug/l (rozmezí 67,7-112). U 136/154 (88 %) žen byla jodurie nižší než 150 ug/l (doporučená dolní mez pro těhotné ženy), median 86,95 (rozmezí 64,95-106,4) a v 90/154 (58 %) byla nižší než 100 ug/l. V rozmezí mírného jodového deficitu (50-149 ug/l) bylo 117/154 (76 %) žen a 19 (12,3 %) žen bylo ve středně těžkém nedostatku (jodurie 20-49 ug/l). Žádná z žen neměla jodurii nižší než 20 ug/l – tedy těžký nedostatek. Pouze u 7 (4,5 %) žen byla koncentrace jodurie odpovídající doporučenému rozsahu pro těhotné ženy (150-249 ug/l). U 11 žen (7,2 %) byla jodurie vyšší než doporučovaných 250 ug/l.
Závěr: Celkem u 88 % těhotných diabetiček v druhém nebo třetím trimestru gravidity byla jodurie v pásmu jodového deficitu. Signifikantní vztah jodového deficitu k ostatním tyreoidálním laboratorním parametrům jsme nezaznamenali.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Inroduction:The target of practical part was to verify the concentrationof iodine in the urine (UIC) and its relation to the other thyroidparametersin the blood of pregnantdiabetic women in second or third trimester of pregnancy.
Methods: We have measured UIC in 163 pregnant women screened positive for pregestational or gestational diabetes in second trimester of pregnancy. I have worked later withresultsfrom154 of them.Currently, serum levels of autoantibodies against thyroid peroxidase (TPOAb) and thyroglobulin (TgAb), thyroid-stimulating hormone (TSH), free thyroxine (FT4) and trijotyronin (FT3) were determined.
Results: Median UIC was 91,15 ug/L (range 67,7-112 ug/l).AtIn136/154 (88 %) women UIC was lower than 150 ug/L, median 86,95 ug/L (range 64,95-106,4) andinat90/154 (58 %) was lower than 100 ug/L. UIC in the rangeappropriate with withmild iodine deficiency (50-149 ug/L) was measuredatin117/154 (76 %) women and 19 (12,3 %) values were found in the range of moderateUICdeficiency (20-49 ug/L).AnyNovalue of UIC was lower than 20 ug/L.InAt7 (4,5 %) women were measured levels in the adequate range for pregnant women (150–249 ug/L).InAt11 women (7,2 %) was UIC higher than 250 ug/L.
Conclusion:At 88 % pregnant diabetic women in second or third trimester of pregnancy wasidentifiedUICvaluesat scarcitylevel. The hypothesis of the iodine (UIC) scarcity levelrelationto the others thyroid laboratory parameterswas not proved.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK