Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
profil rezistentního hypertonika z hlediska životního stylu. Úroveň znalostí nefarmakologických opatření a jejich dodržování
Název práce v češtině: profil rezistentního hypertonika z hlediska životního stylu. Úroveň znalostí nefarmakologických opatření a jejich dodržování
Název v anglickém jazyce: Profile of a person with resistant hypertension in terms of lifestyle. The level of knowledge of non-pharmacological measures and their observance.
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK