Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Charakteristika pražských lesů a lesoparků s možnostmi využití ve výuce botaniky
Název práce v češtině: Charakteristika pražských lesů a lesoparků s možnostmi využití ve výuce botaniky
Název v anglickém jazyce: Characterictics of Pragues woods and parks and the possibilities how to use it when teaching botany
Klíčová slova: dřeviny, les, lesopark, naučná stezka, pražská příroda
Klíčová slova anglicky: woods, forest, parks, nature trail, prague nature
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jana Skýbová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 07.11.2014
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tereza Jedličková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Charakteristika pražských lesů a lesoparků. Zmapování naučných stezek a lesnických vzdělávacích programů a návrh vlastní botanické vycházky do Hostivařského lesoparku.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The characteristics of Pragues woods and parks. The project maps nature trails and forest educational programs and proposal for botanical walk to the Hostivar area.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK