Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Akumulace těžkých kovů v tkáních bezobratlých živočichů na struskopopílkových odkalištích
Název práce v češtině: Akumulace těžkých kovů v tkáních bezobratlých živočichů na struskopopílkových odkalištích
Název v anglickém jazyce: Accumulation of heavy metals in tissues of terrestrial arthropods at fly ash deposits
Klíčová slova: těžké kovy, žahadloví blanokřídlí, vátý písek, odkaliště, písek, popílek, ekotoxikologie, akumulace
Klíčová slova anglicky: heavy metals , Aculeata, drift sand, coal fly ash deposit, sand, fly ash, ecotoxicology, accumulation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Robert Tropek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2017
Oponenti: doc. RNDr. Petr Heneberg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude zjistit, jestli dochází k zvýšené akumulaci těžkých kovů v populacích vybraných druhů terestrických členovců na odkalištích ve větší míře než na přirozených stanovištích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK