Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
  
Nové psychoaktivní látky: Dostupnost v online obchodech, porovnání České republiky a Austrálie
Název práce v češtině: Nové psychoaktivní látky: Dostupnost v online obchodech, porovnání České republiky a Austrálie
Název v anglickém jazyce: New psychoactive substances: Availability in online shops, comparing the Czech Republic and Australia
Klíčová slova: nové psychoaktivní látky – dostupnost – online obchody – drogová politika – prevalence – Austrálie – Česká republika
Klíčová slova anglicky: New Psychoactive Substances - availability - online shops - drug policy - prevalence - Australia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 17.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Kateřina Grohmannová
 
 
 
Zásady pro vypracování
U nových syntetických psychoaktivních látek byl v posledním desetiletí zaznamenán výrazný nárůst výskytu. Nové psychoaktivní látky jsou chemické deriváty již nelegálních drog nepodléhající kontrole podle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani podle Úmluvy OSN o psychotropních látkách z roku 1971, což může představovat riziko ohrožení veřejného zdraví jako látky uvedené v těchto úmluvách (rozhodnutí Rady 2005/387/JVV).
Cílem této bakalářské práce je nejprve shrnutí nejaktuálnějších informací o nových psychoaktivních látkách, popis jejich nejvýznamnějších skupin, vlastností, účinků a jejich dostupnosti pro běžnou populaci na internetu. Okrajově bude zároveň porovnávána drogová politika České republiky s drogovou politikou Austrálie, konkrétně jejich přístup k novým psychoaktivním látkám.
Data pro Českou republiku budou čerpána z výročních zpráv Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti (EMCDDA), výročních zpráv o stavu ve věcech drog v ČR a z výzkumného projektu kliniky adiktologie I-TREND - internetového nástroje pro výzkum nových drog v Evropě. Zdroje pro Austrálii budou získána z australského Národního výzkumného centra pro drogy a alkohol (NDARC), konkrétně monitorovacích systémů EDRS (The Ecstasy and Related Drugs Reporting System) a IDRS (The Illicit Drug Reporting System).
Výsledkem této práce by mělo být zjištění rozdílů v užívání nových psychoaktivních látek uživateli (jaké látky převládají se zjištěním jejich dostupnosti na internetu a jejich prevalence) v České republice a Austrálii a zároveň stručný popis a porovnání přístupu protidrogové politiky k těmto látkám.
Seznam odborné literatury
Van Buskirk J; Burns LA, 2013, NSW Drug Trends 2012: Findings from the Illicit Drug Reporting System (IDRS), National Drug and Alcohol Research Centre, University of New South Wales, Sydney, NSW,http://ndarc.med.unsw.edu.au/resource/nsw-drug-trends-2012-findings-illicit-drug-reporting-system-idrs
Burns L; Roxburgh A; Matthews A; Bruno R; Lenton S; Van Buskirk J, 2014, 'The rise of new psychoactive substance use in Australia', Drug Testing and Analysis, vol. 6, no. 7-8, pp. 846 - 849, http://dx.doi.org/10.1002/dta.1626
Stafford, J. and Burns, L. (2014). Australian Drug Trends 2013. Findings from the Illicit Drug Reporting System (IDRS). Australian Drug Trend Series No. 109. Sydney, National Drug and Alcohol Research Centre, UNSW Australia.
Sindicich, N. & Burns, L. (2014). Australian Trends in Ecstasy and related Drug Markets 2013. Findings from the Ecstasy and Related Drugs Reporting System (EDRS). Australian Drug Trends Series No. 118. Sydney, National Drug and Alcohol Research Centre, UNSW Australia.

Action on new drugs. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [online]. 8 October 2014 [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: https://ndarc.med.unsw.edu.au/project/illicit-drug-reporting-system-idrs
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK