Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Use of Sense Relations in Expressing Language Humour: TV Series Analysis
Název práce v češtině: Užití významových vztahů při vyjadřování jazykového humoru: analýza TV seriálů
Název v anglickém jazyce: Use of Sense Relations in Expressing Language Humour: TV Series Analysis
Klíčová slova: Jazyková komika, Paradigmatická osa, Syntagmatická osa, Kolokace, Idiom, Polysémie, Homonymum, Synonymum, Antonymum, Hyponymum, Homofon, Dvojsmysl, Slovní hříčka, Televizní seriál,Přátelé, Jak jsem poznal vaši matku
Klíčová slova anglicky: Language humour, Sense relations, Paradigmatic axis, Syntagmatic axis, Axial clash, Collocation, Idiom, Polysemy, Homonymy, Synonym, Antonym, Hyponym, Homophone, Ambiguity, Word play, Pun, TV series, Friends, How I Met Your Mother
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum a čas obhajoby: 26.05.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Radek Vít, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Čermák, František.Lexikon a sémantika.Praha: NakladatelstvíLidovénoviny, 2010. Print.
Chiaro, Delia. The Language of Jokes, Analysing Verbal Play. London: Routledge, 1992. Print.
Cruse, D. A. Lexical Semantics.Cambridge: Cambridge University Press, 1986. Print.
Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. Print.
Jackson, Howard. Words and Their Meaning. New York: Longman, 1988. Print.
Lyons, John. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1968. Print.
Nash, Walter. The Language of Humour, Style and Technique in Comic Discourse. New York: Longman, 1985. Print.
Ross, Alison. The Language of Humour. London: Routledge, 1998. Print.
Saussure, Ferdinand de.Course in General Linguistics.Trans. Wade Baskin. New York: The Philosophical Library, 1959. Print.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK