Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Katherine Mansfield in Themes and Motifs of her Poetic Creation
Název práce v češtině: Katherine Mansfieldová v tématech a motivech své poetické tvorby
Název v anglickém jazyce: Katherine Mansfield in Themes and Motifs of her Poetic Creation
Klíčová slova: Katherine Mansfieldová, Básně Katherine Mansfieldové, Životopis Katherine Mansfieldové, Povídky Katherine Mansfieldové, Modernistická literatura, Novozélandská literatura
Klíčová slova anglicky: Katherine Mansfield, Katherine Mansfield’s poetry, Katherine Mansfield’s biography, Katherine Mansfield’s short stories, Modernist Literature, New Zealand Literature
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 20.01.2017 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Bernadette Higgins, M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK