Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah Velké Británie a Commonwealthu v letech 1949 - 1956
Název práce v češtině: Vztah Velké Británie a Commonwealthu v letech 1949 - 1956
Název v anglickém jazyce: The Relationship of Great Britain and Commonwealth in Years 1949 - 1956
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bořivoj Hnízdo, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 19.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2006
Oponenti: Mgr. Jan Váška, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK