Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kompartmentalizace beta-adrenergního signálního systému v srdečních buňkách: vliv hypoxie
Název práce v češtině: Kompartmentalizace beta-adrenergního signálního systému v srdečních buňkách: vliv hypoxie
Název v anglickém jazyce: Compartmentalization of the beta-adrenergic signaling system in cardiac cells: the effect of hypoxia
Klíčová slova: Srdeční buňky; beta-adrenergní receptory; adenylylcykláza; cytoprotekce; reaktivní formy kyslíku; hypoxie
Klíčová slova anglicky: Cardiac cells; beta-adrenergic receptors; adenylyl cyclase; cytoprotection; reactive oxygen species; hypoxia
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 13.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: doc. RNDr. Olga Nováková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude zaměřena na charakterizaci beta-adrenergní signalizacie v buněčných liniích kardiomyoblastů (H9c2) a kardiomyocytů (HL-1). Pomocí biochemických a molekulárně farmakologických přístupů budou zkoumány vlastnosti základních komponent beta-adrenergního signálního systému a vliv hypoxie na buněčnou kompartmentalizaci a funkci tohoto systému.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This work will focused on characterization of beta-adrenergic signaling in cardiomyoblasts (H9c2) and cardiomyocytes (HL-1). Different biochemical and molecular pharmacological approches will be used to explore the properties of basic components of the beta-adrenergic signaling system and we will assess the effect of hypoxia on subcellular compartmentalizaion and function of this system.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK