Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Portrayal of Female Family Members in Selected Works by Chimamanda Ngozi Adichie
Název práce v češtině: Zobrazení ženských členek rodiny ve vybraných dílech Chimamandy Ngozi Adichie
Název v anglickém jazyce: Portrayal of Female Family Members in Selected Works by Chimamanda Ngozi Adichie
Klíčová slova: Chimamanda Ngozi Adichie, Igbo rodina, patriarchát, posílení postavení žen, tradice, modernita
Klíčová slova anglicky: Chimamanda Ngozi Adichie, Igbo family, patriarchy, women’s empowerment, tradition, modernity
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 31.10.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Bernadette Higgins, M.A.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK