Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv elektrického pole na strukturu bílkovin
Název práce v češtině: Vliv elektrického pole na strukturu bílkovin
Název v anglickém jazyce: Influence of electric fields on protein structure
Klíčová slova: proteiny, elektrické pole, elektrostatika
Klíčová slova anglicky: proteins, electric field, electrostatics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Řešitel:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK