Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after reconsruction of anterior cruciate ligament
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Case study of physiotherapeutic treatment of a patient after reconsruction of anterior cruciate ligament
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivana Vláčilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2014
Datum zadání: 30.10.2014
Datum a čas obhajoby: 25.01.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2016
Oponenti: PhDr. Edwin Mahr, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK